MENU

Leszczyński portal konsultacji społecznych

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna – to nowa forma współpracy Miasta Leszna z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności Leszna.

Podstawami prawnymi inicjatywy lokalnej są:

 • Uchwała Nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2016r. poz. 2252)
 • Uchwała Nr XXVII/342/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych,
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 239).

Inicjatywa lokalna może dotyczyć:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektyury,
 2. działalności charytatywnej,
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 6. promocji i organizacji wolontariatu,
 7. edukacji, oświaty i wychowania,
 8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa),
 9. ochrony przyrody , w tym zieleni miejskiej (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
 10. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 11. rewitalizacji.

Kto może składać wnioski?

 1. mieszkańcy miasta Leszna bezpośrednio,
 2. mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Leszna oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy.

Szczegółowe informacje na temat aktualnego naboru wniosków na realizację inicjatyw lokalnych znajdą Państwo na stronie Miasta Leszna pod adresem: www.leszno.pl/Inicjatywa_lokalna


W konsultacjach on-line wzieło udział już 1563 osób
Dołącz do nas, konsultuj on-line!

dołącz do konsultacji społecnych w Lesznie


Strona używa plików cookie (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]