MENU

Leszczyński portal konsultacji społecznych

NGO[ZAKOŃCZONE] Konsultacje społeczne "Rocznego Programu Współpracy...., na rok 2019"

NGO data publikacji 2018-10-05

liczba wyświetleń konsultacji410 + zaproś znajomegozaproś do konsultacji!


Prezydent Miasta Leszna serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz.450 z późn.zm.)

Uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania:

Od 5 do 12 października 2018 r. (do godz. 15:30)

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Leszna.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi i opinie można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacji.

Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem.


Projekt programu i formularz konsultacji dostępny jest:
1) na Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.leszno.pl,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna www.ngo.leszno.pl
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl ,
4) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie www.bip.moprleszno.pl,
5) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a,
6) w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a, (na parterze tel. 65 529 54 03).

Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna.
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.

Osoba odpowiedzialna:

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Anna Szymańska tel. 65 529 54 03 , e-mail: ngo@leszno.pl


Załączniki:


W konsultacjach on-line wzieło udział już 1563 osób
Dołącz do nas, konsultuj on-line!

dołącz do konsultacji społecnych w Lesznie


Strona używa plików cookie (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]