MENU

Leszczyński portal konsultacji społecznych

Ekologia i ochrona środowiskaKonsultacje dot. Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Ekologia i ochrona środowiska data publikacji 2015-03-02

Prezydent Miasta Leszna, działając na podstawie art. 17 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz art. 30 i art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu projektu aktualizacji: ,,Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”

więcej »

Inne[Zakończone] Konsultacje dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inne data publikacji 2014-12-19

Urząd Miasta Leszna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Leszna UCHWAŁY NR XLIV/571/2014 z dnia 04 listopada 2014 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wilkowickiej, Spółdzielczej, Jana Styki, Artura Grottgera i granic miasta Leszna. Do ww. planu można składać wnioski i uwagi.

więcej »

Inne[Zakończone] Nabór projektów do Strategii rewitalizacji

Inne data publikacji 2014-12-16

Trwają prace nad opracowaniem Strategii rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Dokument określa obszary kryzysowe wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych oraz cele, których realizacja pozwoli rozwiązać problemy zdiagnozowane na wskazanych obszarach.

więcej »

W konsultacjach on-line wzieło udział już 1563 osób
Dołącz do nas, konsultuj on-line!

dołącz do konsultacji społecnych w Lesznie


Strona używa plików cookie (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]