MENU

Leszczyński portal konsultacji społecznych

Edukacja / naukaKryteria naboru do przedszkoli [Zakończono]

Edukacja / nauka data publikacji 2016-01-26

Na podstawie art. 3 ust. 1 "Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" informuję o podjęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały "W sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia".

więcej »

Ekologia i ochrona środowiska[Zakończone] Projekt założeń do planu zapatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Ekologia i ochrona środowiska data publikacji 2016-01-15

Prezydent Miasta Leszna, działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz art. 30 i art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu :

więcej »

Drogi i inwestycjeSpołeczne budownictwo czynszowe [Zakończono]

Drogi i inwestycje data publikacji 2016-01-07

Zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XVI/184/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007r. programem rozwoju budownictwa, Prezydent Miasta Leszna informuje o podjęciu działań związanych z realizacją idei budownictwa czynszowego pod wynajem w oparciu o ustawę z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1582).

więcej »

Edukacja / naukaKryteria rekrutacji do szkół [Zakończone]

Edukacja / nauka data publikacji 2015-12-31

Na podstawie art. 3 ust. 1 Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o podjęciu konsultacji dotyczących projektów 2 uchwał.

więcej »

W konsultacjach on-line wzieło udział już 1563 osób
Dołącz do nas, konsultuj on-line!

dołącz do konsultacji społecnych w Lesznie


Strona używa plików cookie (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]